Home

Varsel om permittering mal

Hovedavtalen 2018 - 202

 1. Denne avtale gjelder fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021. Dersom avtalen før dette tidspunkt ikke sies opp med 6-seks måneders varsel, gjelder den videre 2 år.
 2. Hovedavtale mellom NHO og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO. Avtalen utløper 31. desember 2021
 3. HOVEDAVTALE MELLOM . ARBEIDSGIVERFORENINGEN . SPEKTER OG LO v/ LO STAT. 1.1.2018 - 31.12.2021. Her kan du laste ned hovedavtalen mellom Spekter og LO Stat som PD
 4. De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for.

For seniorer i arbeidslivet gjelder spesielle regler. De mest relevante omhandler arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge arbeid, rett på redusert.. Formålet med denne avtale er at partene gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle et godt arbeidsmiljø mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 2 § Varsel om sådan driftsinskränkning som kan medföra uppsägning skall lämnas. minst två månader före driftsinskränkningen, om högst 25 arbetstagare. Här har vi sammanställt och besvarat de vanligaste frågorna som kommer till Byggnads. Frågorna är uppdelade i olika kategorier som Arbetsmiljö, Avtal och lagar.

Hovedavtalen NITO - NHO 2018 - 202

Kredittkortportalen sammenligner alle tilgjengelige kredittkort i Norge og hjelper deg finne det kredittkortet eller kredittkortene som passer ditt behov Tariffavtaler for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger samt boring og forplening på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel Arbeids‐ og inkluderingsdepartementet oppnevnte 27. november 2009 en faglig ekspertgruppe for å vurdere mulige administrative tiltak som vil kunne redusere.

Hovedavtalen i Spekter 2018 - 2021 - LO Sta

 1. 1 § Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation att som facklig förtroendeman företräda de anställda på viss arbetsplats i.
 2. 7. oktober 2016 - Vi møtte lærling, Stein Ivar i Olderfjord til startmøte. Han er startet på siste del av sin utdanning som energimontør hos Repvåg Kraftlag:)
 3. Jf. tidligere folketrygdlov 17 juni 1966 nr. 12. Se også lov 16 des 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og lov 16 juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen
 4. With the use of Freedict.com we have accumulated a great list for learning Swedish

KS Hovedavtalen - Utdanningsforbunde

 1. or A
 2. Jf. tidligere folketrygdlov 17 juni 1966 nr. 12. Se også lov 16 des 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og lov 16 juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen
 3. Senior i arbeidslivet - Arbeidstilsyne

PBL Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen - Utdanningsforbunde

Tiltak for reduksjon i sykefravær: Aktiviserings‐og nærværsreform

 1. Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på - Lagen
 2. Hjem Hammerfest flerfaglige opplæringskonto
 3. Lov om folketrygd (folketrygdloven) - Lovdat
 4. Learn Swedish with the English to Swedish word list • The Vor

populær: