Home

Kvote makrell

Makrell (Scomber scombrus) er en pelagisk fisk som er vanlig i det nordlige Atlanterhavet og Middelhavet. Den har et karakteristisk utseende med svarte striper langs. Status årsoppgjør kvoter: NVG-sild, kolmule, makrell og nordsjøsild: Flex fra 2018 (inngående balanse) skal nå vise på kvotekonto. Inngår i nettotallet under. Nor-Dan 32, 2012 modell. Rigga for garn, juksa, dorg, teiner. Perkins 202 hk, kun 2.500 timar. Klar for levering. Pris kr 2.200.000,- eks.mv

M/S Elisabeth har konsesjoner for fiske etter nordsjøsild, NVG-sild, makrell, hestmakrell, brisling og lodde. Fisket foregår i Nordsjøen, Norskehavet, Barentshavet. Torskekvote 6-7 m i Nord-Norge. Knapt 7 tonn rundt vekt av årets kvote er ikke fisket. Ref. nr. 19/23. Torskekvote 8-9 m i Nord-Norge. Fisket 2019 Forbehold. Norges Sildesalgslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt. Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med NSS

Nyheter fra fiskerinæringen og leverandørindustrien. Kystmagasinet gir daglige oppdateringer om utvikling i fiskeflåten, teknologi og utstyr til fartøyene. Her. Begrepet hvalfangst viser til fangst av hvaler. I løpet av 1800-tallet og utover 1900-tallet, førte en mangelfull forvaltning til en sterk reduksjon av en rekke. Equinor tildeler tjenester innen isolering, stillas og overflatebehandling (ISO) på Johan Sverdrup-feltet til Kaefer Energy AS. Tildelingen gjøres innenfor allerede.

Makrell - Wikipedi

  1. Torskekvote 6-7 m i Nord-Norge. Knapt 7 tonn rundt vekt av årets kvote er ikke fisket. Ref. nr. 19/23. Torskekvote 8-9 m i Nord-Norge. Fisket 2019
  2. Fartøykvoter - Norges Sildesalgsla
  3. Hummelsund Maritim A
  4. Fiske www.eidesvikhavfiske.n
  5. Kvoter for salg: - Maco
  6. Innmeldingsjournal - Norges Sildesalgsla

Nyheter fra fiskerinæringen og leverandørindustrien Kystmagasine

populær: