Home

Hva kalles gjenfødelse på sanskrit

Ulike retninger - Samsara: gjenfødelse. Når et menneske dør så lever atman (sjelen) videre. Den blir gjenfødt i nye vesener. - Karma: menneskets handlinger Hinduismen. Hinduismen ser på det å bli gjenfødt som menneske som en god gjenfødelse. Mennesket er også den eneste skapningen som kan tenke over vesentlige. Hinduisme er en av de store verdensreligionene med mellom 950 millioner og én milliard tilhengere. De fleste lever i India, mange også i resten av Sør-Asia Det finnes mange varianter av fortellingen om Buddhas liv, og enda flere fortolkninger av hans lære. Her er en enkel og grei versjon. 1. Buddha, liv og bakgrun Buddha er et ord som har opphav i de gamle indiske språkene Pāli og sanskrit, og betyr «en som har våknet». Begrepet stammer fra verbet «budh», som betyr «å.

Hinduismen og buddismen - Daria

  1. Hinduismen. Hinduismen ser det å bli gjenfødt som menneske som en god gjenfødelse. Mennesket er også den eneste skapningen som kan tenke over vesentlige.
  2. Ulike retninger - Samsara: gjenfødelse. Når et menneske dør så lever atman (sjelen) videre. Den blir gjenfødt i nye vesener. - Karma: menneskets handlinger
  3. Buddhismen og hinduismen - Daria
  4. Hinduisme - Wikipedi
  5. En liten innføring i Buddhas liv og lære - Buddhistforbunde

Buddhisme - Wikipedi

populær: