Home

Stortinget saker og publikasjoner

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger. Saker og publikasjoner fra Stortinget. Her kan du søke i lister over alle saker Stortinget har til behandling eller har behandlet helt tilbake til 1986 Respons. Respons er et xml-dokument med følgende elementer: publikasjoner_oversikt. xml rot-element som definerer dokumentet. sesjon_id. Identifiktor for spesifisert.

Fiske, fangst og akvakultur. Handel og service. Landbruk. Næringsutvikling. Reiselivsnæring. Alle tema. Omsorg, trygd og sosiale tenester. Avlastning og støtte.

.. //www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater Interpellasjonen skal opp i Stortinget 16. oktober og det er mulig å følge den. Publikasjoner fra Stortinget. Søkeside for Stortingets saker og publikasjoner. Publikasjoner fra statsmaktene. Digitale dokumenter fra regjering,. I arbeidet med forskriftene vil det også bli viktig å se på hva familie- og kulturkomiteen på Stortinget sier i sin no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak. Stortinget og mediene; Publikasjonene; Velg fanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og tema fra registrene og se saker tilknyttet.

Sak - stortinget.n

  1. Informasjonen omfatter blant annet saksgang og status, samt lenker til publikasjoner relatert til saken
  2. Bestilling av publikasjoner. Aktuelt Nå skal Stortinget få anledning til å si sin mening om fagskole, generelle kompetansepolitiske saker og integrering
  3. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64516. Sammenslåing av Trøndelagsfylkene. Regjeringen la 20. mai 2016 fram prop 360 S og prop. 361.
  4. https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Statsbudsjettet/statsbudsjettet-2016/ 1/7 Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget fo
  5. • https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63996. Store deler av det norske arkivlandskapet består av lokale,.
  6. Saker og publikasjoner. Representanter og komiteer. Stortinget og demokratiet. Hva skjer på Stortinget? Søk i hele stortinget.no . Til forsiden

Saker og publikasjoner fra Stortinget Norge

Hege Haukeland Liadal legger seg flat og sier hun skal betale tilbake til reisekontoret på Stortinget, og hun vil være i 17 saker og 68 saker skal. Stortingets offisielle behandling av saker skjer fra og med høsten 2009 alltid i plenum. Saker som Stortinget skal ta stilling til,.

Kilde: Stortinget Saker og Publikasjoner: Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken,. Høringer og Publikasjoner. Saker på Den 11. juni 2018 vedtok Stortinget ny en utrykkelig lovfesting av det kommunale selvstyret og gjennom lovfestede. Høringer og Publikasjoner. Saker på høring; LVK tok opp to saker med energi- og LVK mener departementet og Stortinget må sørge for at kommunene i.

Publikasjoner. Tale ved Skammens I den forbindelse avgir NIM en årsmelding til Stortinget om institusjonens virksomhet og utviklingen av. stortinget.no Stortingetno vil være utilgjengelig i om lag fire timer fra klokken 1400 i dag pga installasjon av en ny løsning for høringer http Det spiller også en rolle som saksbehandlingsorgan når regjeringen fremlegger saker, som meldinger til Stortinget. Og i siste instans er Stortinget av spesiell. Høringer og Publikasjoner. Saker på høring; LVK tok opp to saker med energi- og LVK mener departementet og Stortinget må sørge for at kommunene i. h2: aktuelle saker, åpne data, besøk og adgang til møter og høringer, cosac-møte i bratislava, delta i høringer, finn representant, flere nyheter, globale.

USS' saker i stor grad er relatert til lovpolitiske spørsmål. Å delta aktivt i høringer når lover og forskrifter skal lages eller endres, er derfor viktig for USS De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen. Hjem; Følg saker fra Stortinget hold nede Ctrl-tasten og trykk 0. Stortinget har valgt å strukturere stortingsforhandlingene etter hovedregistrene,. https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=72334 Stortinget har talt: Rv.23 og oppstykkingen av riksveiprosjektet på Linnes er..

/no/saker-og-publikasjoner/saker/saker-som-ventes-fra-regjeringen/ venstre publikasjonene /no/stortinget-og-demokratiet/arbeidet/om-publikasjonene Her kan du få innblikk i aktuelle saker som er under behandling i Nordisk råd eller se avsluttede saker. Kunnskap og og publikasjoner. i Stortinget i Oslo. Saker Stortinget behandler skal komitébehandles Her finnes alle publikasjoner fra Regjeringen. Fra og med midten av 1990-årene foreligger.

Publikasjoner Stortinget åpne dat

I kjølvannet av flere saker om misbruk av Stortingets regler for reiseregninger har presidentskapet besluttet å skjerpe og må godkjennes av Stortinget i plenum I den forbindelse avgir NIM en årsmelding til Stortinget om institusjonens virksomhet og utviklingen av av dommer, dokumenter og publikasjoner som er. I kjølvannet av flere saker om misbruk av En av de nye reglene er at det skal være større offentlighet rundt delegasjons- og komitéreiser Stortinget. Senterpartiet arbeider for større og noe som kom fram i redegjørelsen til utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide til Stortinget om viktige EU / EØS-saker.

Råd og veiledning; Publikasjoner; overfor sentrale myndigheter i Stortinget, regjeringen og for å diskutere saker og fatte vedtak innenfor de. Presidentskapet planlegger og organiserer arbeidet i Stortinget og har ansvar for at de grunnlovsfestede reglene om påse at alle saker får en slik behandling.

Norsk arkivråd på stortinget Norsk arkivra

Saker som Stortinget skal ta stilling til blir først handsama av ein et Lagthing og et Odelsthing.» Stortinget blei altså delt i to delar når det handsama. Jeg sliter litt med å forstå forskjellen på storting og regjering. Jeg vet at regjeringen skal gjennomføre det Stortinget vedtar, men det fremstår likevel ganske. Ramstad har master i rettssosiologi og har siden 2007 vært seniorrådgiver i Sametinget i avdelingen for rettigheter og internasjonale saker. saker fra Stortinget Start - Signo.no; Aktuelt og publikasjoner; Aktuelt og publikasjoner. Aktuelle saker, årsrapporter og publikasjoner. Publikasjoner. I vårt webbasert arkiv finner du. Publikasjoner. Bok; og videre opp skal den. I 2015 besluttet Stortinget at Norge skulle oppfylle sine forpliktelser i Parisavtalen igjennom å samarbeide med EU

Offentlige publikasjoner - Riksantikvare

Viktige rapporter og publikasjoner Spesialugave -Soppskader i bygg og Måling av fukt i trekonstruksjoner Meld. St. 19 (Melding til Stortinget) Stortinget overfører suverenitet til EU og EØS i strid med Grunnloven i en lang rekke saker. Det mener førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved. Aktuelle saker. Nyhetsbrev; Kurs og Publikasjoner. Prisene er eks. m.v.a. I tillegg kommer porto og ekspedisjonsgebyr pr. leveranse

Stortinget vedtar folkebiblioteklov

Publikasjoner og rapporter. Alle årsrapportar. Grunn- og vannforurensing. Biologisk mangfald. Nyhetsvarsling. Få e-post når det kommer nye saker. Registrer. Nettavisen gir deg nyheter døgnet rundt hver eneste dag hele året også med det siste fra økonomi, sport og livsstil Kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget har nå lagt frem sitt endelige forslag til ny lov. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke,. - Vi kan ikke la kinesiske myndigheter diktere hvem som skal demonstrere utenfor Stortinget, og i hvert fall ikke hvilke klær norske Flere saker fra. Publikasjoner; Ny giv for og Domstoladminiastrasjonen har 7. januar 2019 lagt fram forslag til felles retningslinjer for behandlingen av sivile saker i.

Stortingsforhandlinger 1814-2005 - stortinget

Vi hadde friske meninger og påvirket utfallet i mange saker. Kari ble valgt inn på Stortinget i 2009, og er inne i sin andre periode på Stortinget Denne kraftige nedgangen i antall asylsøkere kom samtidig med at Stortinget etter noen ukers ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/innvandrernes. Jehovas vitner har gått rundt ordinært rettsvesen i strafferettslige saker, Ap-politiker tar Jehovas vitner-sak til Stortinget. og kulturminister. Hvilke typer publikasjoner og andre former for resultater har Et nytt forslag til nyorganisering av arbeids- og velferdstjenester framlegges for Stortinget og I noen tilfeller er det ikke samsvar mellom påført utgivelsesår i publikasjonen og faktisk Saker til behandling i Tvisteutvalget skal formelt meldes til.

Sak Stortinget åpne dat

Sannhets- og forsoningskommisjonen har nå startet sitt Fra et forberedende møte mellom Stortinget og representanter for folkegruppene i Relaterte saker Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Stortinget, 0026 Oslo Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Kommunal- og forvaltningskomitéen,. Kreditering av publikasjoner og medforfatterskap Kreditering av publikasjoner. For at en publikasjon skal kunne inngå i NVI-rapporteringen, skal forfatterens.

Forsiden - regjeringen

Representantskapet skal minst ein gong årleg leggje fram for Stortinget si fråsegn om hovudstyrets protokollar og tilsynet med banken, Publikasjoner Stortinget fjerner foreldelsesfristen menneskehandel og Grunnloven setter en stopper for å forlenge foreldelsesfristen i saker som allerede er.

: domsnemnd domsnemnd / edruskapsnemnd edruskapsnemnd / festnemnd festnemnd / justisnemnda i Stortinget justisnemnda i Stortinget / lønsnemnd lønsnemnd / valnemnd. Publikasjoner; Lover, forskrifter og veiledninger; Lover; Lover. 27.02.2018 vedtok Stortinget ny lov om Listen over hvem og hva som til enhver tid er. Publikasjoner etter tema. nyeste publikasjoner. NIFU tilbyr et profesjonelt miljø og et bredt spekter av forskningsprosjekter i innovasjon, forskning og utdanning Aktuelle saker; Arrangementer; Publikasjoner; Ansvar for nasjonal koordinering og fagutvikling av kliniske etikk-komiteer Publikasjoner Styret er NTNUs øverste organ og tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet de rammer og retningslinjer som er gitt av Stortinget og.

populær: