Home

Platon ondskap

Trakere - Wikipedi

  1. Trakere eller thrakere (antikk gresk Θράκες, gresk thrakes) var en gruppe indoeuropeiske stammer som snakket et trakisk språk - et knapt dokumentert avdeling.
  2. Apollon-navnets etymologi er usikker. Flere tilfeller av populær etymologi forkommer blant antikkens forfattere. Platon i Cratylus forbinder navnet med.
  3. Det moderne prosjektet. Det er svært viktig å ha en forståelse for hvorledes helt sentrale tanker i vår kultur har utviklet seg og fungerer. De nye ideene som for.

Kort forord. Renessansen er en svært viktig periode i europeisk kulturliv. Den innebærer et helt sentralt brudd med tidligere holdninger til religion og menneskesyn En fyldig og god oppgave om realismen. Forholdsvis mange bilder kombinert med en masse tekst. Omfattende presentasjon av de fire store: Jonas Lie, Henrik Ibsen.

Apollon - Wikipedi

populær: