Home

Havørn levesteder

Et 200 hektar stort solcelleanlæg på Sydsjælland kan blive bygget i et område, der for et år siden var beskyttet af hensyn til internationalt betydende. Begrebet biotop er værdifrit, og ordet kan bruges både om de naturligt opståede dele af landskabet som f.eks. bække, sumpskove, løvskove, væld og om. Velkommen til Lille Vildmose. Lille Vildmose rummer mere end halvdelen af Danmarks samlede højmoseareal. En stor del af mosen er næsten uberørt, og ved omfattende. Natura 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan fremgangen i vores vigtigste natur i Natura 2000-områderne sikres BEK nr 1595 af 06/12/2018 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter - Miljø- og.

Fugle taber terræn efter regeringens angreb på beskyttet natu

  1. Biotop - Wikipedia, den frie encyklopæd
  2. LIlle Vildmose - Aage V
  3. Natura 2000-planer 2016-21 - mst

Habitatbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om udpegning og administration

populær: