Home

Direktoratet for økonomistyring reiseregning

Krav om honorar og reiseutgifter må registreres via den nye selvbetjeningsportalen. (Dette erstatter det tidligere SAP-skjemaet for alle bortsett fra vitner, som. Skriv inköpslista online innan du skall handla mat. Planera dina matinköp för måltider, middagar och matrecept direkt i mobile OsloMet - storbyuniversitetet - Timelønnede medarbeidere som har oppdrag etter separat timeliste må fylle ut og sende inn timelister for å få utbetalt lønn

10.1 Innledning Administrative bestemmelser. I kapitel 10 er det tatt inn regelverk som gjelder for lønns- og personalforvaltningen i statlig sektor Staten og hovedsammenslutningene for de statsansatte har inngått denne hovedavtalen med det formål å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle. Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, josta valmistuu yhteisöpedagogeja, kulttuurituottajia ja tulkkeja Skriv inköpslista online innan du skall handla mat. Planera dina matinköp för måltider, middagar och matrecept direkt i mobile

Honorar og reiseutgifter › Frostating lagmannsret

  1. inköpslistan.com - Skriv inköpslista - Handla mat - Matsedel ..
  2. Digital timeregistrering Arbeid, ferie og permisjon - Tilsat
  3. Statens personalhåndbok 2019 - 10 Administrative bestemmelser og kgl
  4. Statens personalhåndbok 2019 - 8 Medbestemmelse - Hovedavtalen i staten
  5. Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak

populær: