Home

Bup lian ansatte

Poliklinikk Lian er organsiert under BUP-klinikk, Teamet er lokalisert på Seksjon Lian, kontorer i bygg 61. Fagstaben. Ansatte i fagstaben ved BUP-klinikk,. Seksjon Lian drifter to Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte //stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/barne-og-ungdomspsykiatri-bup/seksjon. BUP Poliklinikk utfører først og fremst psykiatrisk utredning og behandling av barn og unge i alderen 0 -18 år. I tilleggtilbyr vi utdanning og opplæring av. For ansatte i UNN. Personalportalen, lønn, parkering, bolig. Gi oss tilbakemelding. BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

Ansatte på BUP . Staben på BUP består barne- og ungdomspsykiatere og psykologspesialister, leger og psykologer i spesialisering, spesialpedagog,. BUP Fana, Fusa og Austevoll er ein av sju allmennpoliklinikkar i Helse Bergen, og har opptaksområde Fana bydel, Austevoll kommune og Fusa kommune

BUP Lian er BUP på St. Olavs hospitals innleggelsesenhet for både ungdom og familier. Det er følgende tilbud på Lian: akuttpost for ungdom;. BUP Sandnessjøen har totalt åtte ansatte, som jobber individuelt og i team. Disse har fagbakgrunn som psykolog, sosionom, barnevernspedagog og pedagog;. Ansatte; Ansatte. Målgruppe kari.slinning@r-bup.no: 986 47 410: Elisabet Solheim Buøen: Forsker: elisabet.solheim@r-bup.no: 411 06 875: Katrine Sørlie. Her vil du finne informasjon om hva BUP er, og om hvordan vi jobber. Er du bekymret for et barn eller en ungdom. Alle kan i perioder slite med å takle livet,.

BUP, poliklinikk Lian - St

Navn på avdeling(er) med ø-hjelpsplikt: BUP Lian Akuttenheten. Er avdelingen samlokalisert med somatiske avdelinger: nei. vi har et ambulant team på 7-8 ansatte På BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig, og du får være med på å bestemme hvordan du kan. BUP Oslo Nord gir et psykisk helsetilbud til barn og ungdom (0-18 år) og deres familier i bydelene Bjerke, Nordre Aker og Sagene, og bistå hjelpetjenestene i bydelene

BUP, Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk - St

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) - hnt

Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte. Psykiske lidelser hos barn og unge - pakkeforløp, Asker BUP BUP Skien - seksjon: BUP Skien er en av fire barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark. Vi gir tilbud til barn og unge opp til 18 år, med psykiske vansker

Nettverkssamling for overleger i BUP, Oslo og omegn, Livsmestring, relasjonskompetanse og oppmerksomt nærvær Etterutdanning for ansatte i barnehage,. PHBU og BUP er en del av spesialisthelsetjenesten for barn og unge, og dekker primært barn og unge fra 0 til 18 år. Dersom behandling er påbegynt før 18 år,. Ved utredning av atferdsforstyrrelser vil behandler på BUP sammen med familien forsøke å konkretisere Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte BUP Skien ved Sykehuset Telemark er en av fire barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark. Vi gir tilbud til barn og unge opp til 18 år, med psykiske.

Barne- og ungdomspsykatrien i Sør-Trøndelag er organisert i en sykehusenhet: Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, forkortet BUP-klinikk. Klinikken er organisert i. Henvisning. Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk BUP henvisningsskjema. Leder. Seksjonsleder er Lene Chr. Holum

BUP, Silsand - Universitetssykehuset Nord-Norg

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling - Helse Stavange

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) - Startside

  1. Lianvatnet skole - Trondheim kommun
  2. BUP Hammerfest - Finnmarkssykehuse
  3. BUP Nedre Romerike - Akershus universitetssykehu
  4. BUP Åsane - Helse Berge
  5. BUP institusjoner Nbu
  6. BUP poliklinikk Molde - Helse Møre og Romsda

Asker BUP - Vestre Vike

  1. Skien BUP - Sykehuset Telemar
  2. RBUP Øst og Sør - Kurs og utdannin
  3. Psykisk helsevern for barn og unge - Helsedirektoratet

Atferdsvansker hos barn og unge, BUPP Halden - Sykehuset Østfol

populær: