Home

Imdi introduksjonsloven

Nye endringer i introduksjonsloven. Kommunene får plikt til å tilby opplæring i norsk for asylsøkere, og målgruppa for introduksjonsprogram og norskopplæring. Introduksjonsprogram. 1. september 2004 trådte introduksjonsloven i kraft i Norge. Denne loven sier at kommunene har et ansvar for å styrke nyankomne innvandreres. Et forslag til endring i introduksjonsloven har nylig vært på høring. Dette gjelder innføring av en forsøkshjemmel. Forslaget innebærer at kommuner kan søk

Introduksjonsprogram IMDi

Innvandrere kan søke kommunen om fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap. Reglene for fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller. Integrering. Norske kommuner gjør hver dag en viktig jobb med å gi innvandrere større muligheter i sine lokalsamfunn. Introduksjonsprogrammet og opplæringen i. Lier voksenopplæring holder til på Stoppen skole, like ved Høvik skole og St. Hallvard videregående skole. Besøksadresse: Jensvollveien 38, 3413 Lie Introduksjonsordningen er det største integreringspolitiske tiltaket i Norge noensinne - statens integreringsverktøy nummer én. Antall deltakere i ordningen er.

Introduksjonsprogram - Intro Bokmå

Saken gjelder X kommunes tilsetting 20. januar 2017 av spesialkonsulent ved Introduksjonsprogrammet i Y. Klagerne mente blant annet at den tilsatte ikke oppfylte. Rundskriv Hovednr. 76 § 12 - Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Sist endret 08.03.2019, jf. overskriften I disse dager tikker eksamenskarakterene inn til spente studenter rundt om i landet. Mange studenter legger inn mye tid og arbeid i fagene, noe som ikke er. Et forslag til endring i introduksjonsloven har nylig vært på høring. Dette gjelder innføring av en forsøkshjemmel. Forslaget innebærer at kommuner kan søk

  1. Fritak fra opplæring - Kompetanse Norg
  2. KS - Integrerin
  3. Voksenopplæring - Lier kommun
  4. Veien til en vellykket integrering? - SS

Utforming av utlysningstekst og kvalifikasjonsvurdering ved tilsetting

  1. hovednr.76-12-utfyllende-regler-til-arbeids-og-velferdsetatens ..
  2. Kompetanse Norge mener - Kompetanse Norg

populær: