Home

Platon og aristoteles

Aristoteles var født i Stageira i Nord-Hellas. Hans far var lege for det makedonske kongehuset. Aristoteles ankom Athen og Platons skole, Akademiet, som 17-åring og. Aristoteles regnes som grunnleggeren av biologi som vitenskap, og det er spesielt to punkter som er spesielt verdt å nevne; Vektleggingen av sammenheng mellom final. Platon (gresk: Πλάτων, Plátōn; født ca. 428 f.Kr., død ca. 348 f.Kr.) var en meget innflytelsesrik gresk filosof og matematiker, som ettertiden kjenner best.

Aristoteles - Store norske leksiko

Bildet vist ovenfor illustrerer forskjellene mellom Platon og Aristoteles når det gjaldt deres tanker om hvordan man finner sannheten. Platon byggde en skole i Athen. Sokrates ønsket å vise Menon at læring faktisk var mulig (at Menons paradoks fra sist var feil). Løsningen Sokrates presenterer som svar kalles for. Platon og Aristoteles - posted in Skole og leksehjelp: Heihei!!Har oppgave i historie og filosofi, hvor jeg skal sammenligne to filosofer. Jeg valgte altså Platon og. Demokratiet i Athen varte i 200 år, men har blitt et sentralt referansepunkt for ettertiden. Både Platon og Aristoteles var skeptiske til demokratiet i Athen, og.

Aristoteles - Wikipedi

Platon - Wikipedi

 1. Seinere ble han tilknyttet Akademiet og fortsatte sine diskusjoner med Platon og andre kollegaer. Da Platon døde i 347 Platon, var Aristoteles empiriker
 2. I dag skal vi bli kjent med noen gode sitater av Aristoteles. Han var, og er, utvilsomt en av de viktigste filosofene i menneskets sivilisasjonshistorie
 3. Når man skal sammenligne synet på kjønn og kjønnsroller hos ulike filosofer er det enkelte ting man må huske på. Siden valget mitt falt på Aristoteles, Platon.
 4. Han skrev bøker om en rekke emner, som biologi, fysikk, astronomi, poesi, logikk, politikk, metafysikk og etikk. Platon og Aristoteles var uenige om mange ting
 5. Hann var nemandi Platons og kennari Alexanders mikla. Aristóteles er, ásamt Platoni, af mörgum talinn áhrifamesti hugsuður í vestrænni heimspeki
 6. Platon ( 424/423 BC-348/347 f. Kr. ) og Aristoteles ( 384 f. Kr. -322 f. Kr. ) var begge greske filosofer og matematikere. Platon var elev av Sokrates, og Aristoteles.
 7. Det er ca 450 BC. Athen er det kulturelle sentrum av den greske verden. Samtidig filosofien tar en annen retning. Det vil være mer interessert i folk og menneskets.

Forskjeller mellom Platon og Aristoteles - Historie & filosof

Aristoteles var en annen filosof i antikke Hellas. Han var Platons elev og ble derfor påvirket av ham i mange spørsmål. Kvinnesyn var ikke en av dem. Hans syn på. Due to a lack of surviving accounts, little is known about Plato's early life and education. Plato belonged to an aristocratic and influential family Har en oppgave i Politisk Teori som lyder følgende; Drøft og ta stilling til hvordan henholdsvis Platon og Aristotles filosofi kan være relevant i dag Utdrag fra Filosofi - Sokrates, Platon og Aristoteles Sokrates (ca. 470-399 f. Kr.) Sokrates regnes som den første virkelige filosof, som betyr «en som elsker.

Lydklipp: Navn som Sokrates, Platon og Aristoteles går som en rød tråd gjennom historien om den vestlige sivilisasjonen. Disse, og flere filosofer fra. Mens Platon vendte blikket oppover mot ideene, var Aristoteles mer opptatt av å betrakte virkeligheten gjennom observasjoner

EXPHIL II. PLATON OG ARISTOTELES - medisinjan.n

Når man tenker på dydsetikk, dras tankene automatisk til filosofene på exphil-pensumet som var opptatt av dyder - og at mennesket skulle være dydig. Platon og. Jeg valgte først å sammenligne Platon og Aristoteles syn på kjønnsroller. Platon var Aristoteles læremester, og jeg synes derfor det er interessant å se om de. Slik Aristoteles er presentert på pensumet vårt i exphil, blir vi kjent med ham først og fremst gjennom teoriene hans om tingene i verden, som han kaller. Jeg har derfor valgt å skrive om Platon og Aristoteles syn på kjønnsroller. Platon var Aristoteles læremester og begge levde i antikken for ca 2000 år siden Aristoteles, 384-322 f.Kr., græsk filosof og videnskabsmand. Aristoteles var Platons betydeligste elev (Platon kaldte ham Fornuften) og grundlagde med ham.

Platon og Aristoteles - Skole og leksehjelp - Diskusjon

 1. I bunn og grunn faller likevel Platons og Aristoteles filosofi sammen i erkjennelsen av det evige indre vesen, enten man kaller det idé eller form
 2. Meningene til Aristoteles' læremester, Platon, var faktisk ganske forkskjellige. både kvinner og menn, kunne etter Platons mening bli filosof,.
 3. Platon trekker dog frem noen unntak, hvor selvmord er akseptabelt Aristoteles holder en helt annen linje, og er tilsynelatende kategorisk mot selvmord,.
 4. Vi har tre store filosofer, Sokrates, Platon og Aristoteles. Sokrates var læreren til Platon, og Platon var igjen læreren til Aristoteles (gjennom akademiet han.
 5. Selv om Platon og Aristoteles var nær forbundet gjennom tid og sted, var det også store forskjeller på dem. Platons dualisme var enkelte ganger ekstrem og hans.
 6. Aristoteles bidrog stort til vitenskapen og filosofien. Hva var det som påvirket hans geosentriske syn på universet? Hvorfor antok kirkene samme syn

Historie Vg2 og Vg3 - Styreform: Platon og Aristoteles - NDL

Aristoteles (gresk Ἀριστοτέλης Aristotélēs, 384 f.Kr.-322 f.Kr.) var ein gresk filosof og naturforskar. Saman med Platon vert han ofte sett på som. Skellet mellem Sokrates og Platons tanker er ikke helt klar, Aristoteles udvikler sin filosofi under dyb indflydelse af - og som en kritik af Platons system Platon Platon kvinnesyn var Både Aristoteles og Kant er produkter av sin tid. Deres kvinnesyn er veldig preget av kvinnesynet i deres samfunn på den tiden de lever Sokrates, Platon og Aristoteles hadde det til felles at de var greske filosofer. 6. Den hellenistiske kulturen ble kjennetegnet av at alle de nye,. Greske tenkere og statsmenn la grunn­steinen for den vestlige sivilisasjon. Ingen overgår Aristoteles, og 2310 år etter hans død preger hans tankegods..

Aristoteles - Filosofi

 1. Jeg har litt trøbbel med å skjønne akkurat hva Aristoteles var uenig i i Platons idélære. Det som skiller Platon og Aristotles gjenspeiles godt i det kjente.
 2. Noen som vet? Noen som kan fortelle litt enkelt hvordan religionen påvirket deres syn på mennesket, verden, naturen, etc? På hvilken måte er de relevante for de.
 3. De tre store tenkerne på denne tiden var Sokrates, Platon og Aristoteles - alle knyttet til Aten. Spredningen av kristne tanker i Romerriket,.

Den handler blant annet om at samfunnet bør styres av filosofene, som Platon mener er de som har mest innsikt og kunnskap. Aristoteles: Den nikomakiske etikk Filosofferne Sokrates og Platon har begge sat store aftryk i den europæiske tænkning helt frem til i dag. Også inden for moral og etik har de to grækere haft.

Sammenligning av Sokrates, Aristoteles og Platon - Studienett

Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater av Platon og mer enn 3150 andre forfattere Platon vs Aristoteles Marta Costa Maroni. Loading Plato and Aristotle (Introduction to Greek Philosophy) - Duration: 7:52. Tom Richey 317,078 views

Platon og Aristoteles om grisens vesen This feature is not available right now. Please try again later Læren om universet sett som et hele, slik det var i fortiden, hvordan det er nå, og hvordan det vil utvikle seg i fremtiden. Mer om Aristoteles i Wikipedi platon og aristoteles forelesning høsten 2018 platons dialog med menon menon spurte kan dyd læres eller er den medfødt? sokrates svarte hva er dyd? meno Platons ære Platon mye mer vekt på sjelen Platon la mer vekt på matematikk og astronomi Platon mente Handle rett og galt er i vår personlighet Platon drev ikke.

Historie og filosofi 1; Antikken; Sokrates, Platon og Aristoteles (s. 92 - 112) Begrepsbank; Sokrates, Platon og Aristoteles (s. 92 - 112 Sokrates, Platon og Aristoteles: The Big Three i gresk filosofi Mye av vestlig filosofi finner sin basis i de tanker og lære av Sokrates, Platon og Aristoteles. Du.

Både Aristoteles og Platon snakker om å dele opp mennesket i tre deler. Platon ser for så vidt kun på mennesket og dens sjel,. (WIP) Kunstneren Rafael portretterer de store tenkerne Platon og Aristoteles i verket Skolen i Aten. På dette maleriet er det mulig å se en dyp mening om.

Arven fra Aristoteles: Etos, Patos og Logos. Han var en gresk filosof og naturforsker, elev av Platon og lærer til Aleksander den Store Dette temanummeret av Agora har tittelen «Antikkens politiske filosofi». I praksis er dette kortform for «Den greske antikkens politiske filosofi», og som man vil. Aristoteles hans foreldre er døde da han var veldig ung. I 367 BC. Han sluttet seg til Academy of Plato i Athen. Platon og Aristoteles,.

om Platon og Aristoteles også. På dette oppslaget handler teksten om Platon. Aristoteles beskrives på s. 42-43. Platon (427 f.Kr.-347 f.Kr. En betraktning om Aristoteles´ dydsetikk Aristoteles´ lykkebegrep er i knyttet til hans begreper form og stoff, og til mulighet og virkeliggjørelse. I stoffet.

Begge holder en kopi av sine egne bøker i hånden. Platon holdte Timaeus' dialog og Aristoteles holder sin Nikomakeiske etikk. I tillegg gestikulerer de to. Platon er utdannet fotograf, og har laget omslaget til de fleste bøkene til Sokrates. Han har i tillegg også forsøkt seg som DJ ved lokale diskotek,. Sytten år gammel kom Aristoteles til Platons akademi i Athen hvor han blir i tyve år inntil og Aristoteles gikk derfor inn for at man bør leve et. Hans far var lege, og døde da Aristoteles var ung, så hans onkel overtok og sendte ham til Platons universitet, Academy. Her ble han i tyve år,. Hos Platon og Aristoteles er denne konservative, aristokratiske innsikten endatil i konflikt og motsetning med de demokratiske. Man må selvfølgelig legge til,.

Platon - Store norske leksiko

Aristoteles var elev av Platon og Aleksander den stores lærer. Hans verk omfatter en rekke emner, blant annet biologi, filosofi, poesi, logikk, statsvitenskap,. I denne opgave redegøres og sammenlignes Platons og Aristoteles filosofi, ligesom det vurderes, hvem der har det mest korrekte syn på verden. Derudover relat.. Forord; Gresk antikk: fra mythos til logos; Naturfilosofene; Sofistene og Sokrates; Platon: viten og væren; Platons etikk og statslære; Aristoteles om kunnskap og. Forholdet mellom Platons og Aristoteles' etikk klargjøres. Hans-Georg Gadamer har oversatt VI. bok til tysk i 1998. Det ble hans siste bok Platon og Sokrates avviser Oppgaven er oppdelt i tre deler og har en struktur i henhold til Aristoteles' retoriske prinsipp om å se hvilke.

Platon og atomistene Menneskesyn • Spedbarn: potensielt fornuftige • Skille evne/muli ghet 5 • Alvorlig skadde nyfødte? (1, 2 og 3) • Aristoteles. Platon, Aristoteles og resten af den vestlige filosofi: Betydningsfulde idéer: Sokratiske metode, sokratisk ironi: Information med symbolet hentes fra Wikidata

I hans ni punkts oppskrift kjenner vi igjen trekk både fra Platon og Aristoteles. Platons ledere skal trenes i mange ferdigheter og yrker,. Styreformer - Platon Aristoteles anså aristokrati som fåtallsstyre på vegne av flertallets interesser, minoritetsgrupper og politiske partier. Aristoteles er den viktigste figuren i vestens filosofihistorie, ved siden av Platon. Han var forfatter av grunnleggende tekster innen blant annet metafysikk, biologi. Platon er mest kendt for sine dialoger med filosoffen Sokrates som hovedperson, og han står stadig som en af den vestlige civilisations største tænkere

Platon - Greske antikken - Google Site

mellom disse to begrepene, det rette og det gode. Aristoteles er opptatt av det gode som vi trekkes Platons bok Staten: Derfor bør man, som Platon sier,. Fra Aristoteles: Statslæren. Platon: Utdrag fra staten. Kvinnene i Athen. som har statsledere som i sannhet og ikke bare tilsynelatende har kunnskap,. Betydning for ettertiden På ett tidspunkt separerte Aristoteles seg fra Platons tankegang om at den verden vi lever i og oppfatter ikke er virkelig, og innførte. Platon og Aristoteles; utsnitt av Rafaels store freske Skolen i Athen, i Vatikanet. Begge filosofene er å finne i Tom Karps store kildetilfang til boken Til meg selv Synet på kjønn og kjønnsroller har vore mykje diskutert opp i gjennom historia. var Aristoteles

Platon er den første store filosofen og etikeren vi kjenner, Men det er Aristoteles som utarbeider etikken som eget felt og fastlegger dens dagsorden,. To elever kommer inn og fremfører en dialog av Platon - dette illustrerer den sokratiske metode. Disse forklarer etterpå hva den sokratiske metode er Shortly after Plato died, Aristotle left Athens and, Aristoteles is a crater on the Moon bearing the classical form of Aristotle's name. See also

Aristoteles´ logik og metafysik Af Jørn List-Christiansen Aristoteles fra Stageiros i Makedonien (384 - 322) studerede i ca. 20 år (367 - 347) ved Platons Akademi. En av de problemstillingene vi har arvet fra antikkens filosofi, er spørsmålet om hvorvidt våre politiske ledere skal utnevnes på grunnlag av en saerlig viten, og. Platon Platon mente at Siden Platon ikke så på kroppen som noe viktig, så han heller ingen grunn til å sette kvinner og menn opp mot hverandre. Aristoteles

Platon - VGSkole: Startside for videregående undervisning og

Denne artikkelen tar for seg den gylne regel, med særlig vekt på hvordan regelen har blitt brukt i nyere norsk faglitteratur om etikk og filosofiske spørsmål Platon: Om barneavl og barneoppdragelse [] - Hvis de styrende og likeså deres hjelpere vil være sitt navn verdige, så vil - tror jeg - de siste ønske å. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Starte

Sokrates, Platon og Aristoteles (etikk) - Religion - Diskusjon

Homer (ikke the simpsons), Platon og Aristoteles var noen av de fremste filosofene som er kjent i historien. Å filosofere kan også referere til tenking, dype tanker Er litt tilbøyelig til å være enig med de som sier som man rer ligger man spesielt siden det å få to barn tett er et bevisst valg. Man må ikke ta ut permisjon. De to som har satt sterkest spor etter seg for ettertiden er Platon og Aristoteles. Platon pekte på idéene og idealene, mens Aristoteles pekte på realitetene Eksamensoppgave fra høsten 2017 i Exphil for medisin og bevegelsesvitenskap, men også relevant for andre exphil emner. Oppgaven er skrevet av fra papirbesvarelsen a. Historie og filosofi. Oldtiden ; Antikken. Middelalderen Renessanse. Opplysningstiden. Filosofer. Powered by Create your own unique website with.

fuck den her , øver hele tiden. får sprørmål om ting ikke finnes i boka engang og da mann må google for å få svar men nei... man får ikke en eneste.

3 Skillet mellom kunnskapens teoretiske og dens praktiske komponenter går tilbake til antikkens filosofi og bidragene fra Platon og Aristoteles

.. Platon og Aristotels noen av de største filosofer og tenkere verden Platon hadde idelæren og at Aristoteles hadde et bredt virkefelt fra biologi og politikk. Filosofi - Sokrates, Platon og Aristoteles av Ariane B. Schjelderup - Se omtaler, sitater og terningkast Mens Platon aldri behandler tragediediktningen som noe annet enn i den teatrale Hvilken status gir Aristoteles teksten og hvilken status gir han den teatrale.

populær: