Home

Brøk minus helt tall

Helt tall til brøk? Brøk, plus helt tall, minus brøk - matematikk

Pluss og minus med brøk - matematikk

 1. us, ganging og deling
 2. us. Multiplikasjon. Likeverdige brøker. Utviding. Forkorting. En brøk som er større enn en hel kalles en uekte brøk
 3. 3. Blandet tall består av både helt tall og brøk. Den beste måten å arbeide med blandede tall på, er først å regne med de hele tallene, og deretter med brøkene
 4. Dette tallet kan ikke skrives helt nøyaktig som Man kan da dividere telleren og nevneren med dette tallet og få en ny brøk som stadig representerer samme tall.
 5. us) og hva som er fortegnet.
 6. - dividere hele tall med 1 slik at hele tall kan oppfattes som brøker - gjøre blandede tall om til uekte brøker. Til slutt må vi forkorte svaret

Tall minus brøk - Brøkregning - MatteMester

 1. Sånn trekker du en brøk fra en annen brøk (samme nevner) Henter innhold... Sånn trekker du en brøk fra et helt tall. Henter innhold... Oppsummerin
 2. Tallet over streken i en brøk kaller vi for teller. Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde eller hel del deles i like deler
 3. Brøk delt på helt tall og helt tall delt på brøk La oss tenke oss at vi har en plankebit som er meter lang og deler den i to. Vi ser at hver del blir meter lang..
 4. us brøk; Tal
 5. Blanda tall er summen av et heltall og en ekte brøk. Men for å få en enkel skrivemåte, utelater vi plusstegnet
 6. BRøK - GJENKJENNE Brøk med diagrammer og tall; Mattehjelpen - Brøk; større enn en hel; VFGames.com -Sett brøker sammen til en hel; Matematikk.org.

Når to brøker divideres på hverandre, Her kunne vi også brukt regelen. Husk at helt tall kan gjøres om til brøk med nevner lik 1

Hele tal minus brøker - YouTub

 1. Først skrives tallet som brøk, så forkorter man og gjør om til blandet tall, om det er mulig. Det hele tallet blir til en brøk.
 2. Minus med brøker; Minus med brøker Brøker og brøkregneregler Indhold. Sådan trækker du en brøk fra en anden brøk (samme nævner
 3. Alle heltal kan skrives som brøker. F.eks tallet 2: Fra brøk til blandet tal For at Hvis der havde været en rest på 0, så ville brøken være helt.
 4. Introduksjon til brøkregning: utvide brøken, forkorte brøken, blandet tall og brøk algebra. Dette blandede tallet består av en hel og en fjerdedel
 5. us. FAKTOR,.
 6. Dersom man har innført likeverdige brøker slik som omtalt over, har man fått med seg multiplikasjon av brøk med helt tall gratis. Temaet er både konkretisert og.

Brøkregning - matematikk

Mattehjelpen - Brøker Addisjon og Subtraksjo

Tal minus brøk - Brøker og brøkregneregler - MatematikFesso

Mattehjelpen - Multiplikasjon og divisjon brøker - Intro

populær: